OUR PRODUCTS


Micro-CTL Automation Sdn Bhd

Mictron 900 Multiplex System

   
Fire Alarm
System & Accessory

  

Fireman Intercom
System & Accessory


M900-SFAP-R4:
Optional Sub-System
Sub Panel (Sub Fire Alarm Panel) boleh menjadi sebahagian daripada sistem utama, tetapi terletak jauh dari panel utama, ia mempunyai RPPU yang berkaitan dengannya dan semua maklumat zon ini di ulangi pada panel utama.

M900-Mimic-R2:
Pelbagai warna mimic panel yang terdiri daripada semua rancangan awal dan bahagian bangunan itu pada perspek, LED pada rancangan awal akan menunjukkan lokasi setiap zon kebakaran.

M900-REP-R3:
LCD berdasarkan pengulangan digunakan untuk menunjukkan maklumat zon yang di pamerkan di LCD.
M900-PC-R5:
PC berdasarkan pengguna dua bahagian yang bergerak pada "MS windows" digunakan untuk memaparkan semua zon maklumat rancangan awal pada Skrin.
M900-LED-R1:
LED berasaskan ulangan adalah sebahagian daripada sistem utama, LED akan menunjukkan penggera, kesalahan dan status zon yang lemah, serta menunjukkan tidak terdesak seperti status pam.
Optional Sub-System
Mictron 900M900-Link-R6:
RS232 yang disediakan untuk  menghubungkan komunikasi dengan sistem perkhidmatan bangunan lain.

 


Laman Utama     Produk     Hubungi Kami